Kosten

Calculatiemodel

Ervaring speelt een belangrijke rol om tot een juiste calculatie te komen. Omdat wij een vaste werkwijze hanteren bij het calculeren van de kostprijs van een product kunnen wij een heldere offerte neerleggen conform de metaalunie voorwaarden. Simulaties vanuit het 3D model geven aanvullende informatie om tot de juiste calculatie te komen.