Kwaliteit

Certificatie

Sinds 1995 is Wilvo door Lloyd’s gecertificeerd conform de ISO 9001 norm. Borging van onze processen is een vanzelfsprekendheid die ervoor zorgt. Een kopie van ons ISO certificaat is hier te downloaden.

2 MLT-ers (Middelbaar Lastechnieker, EWT) begeleiden onze gediplomeerde lassers en de kwaliteit van de lasprocessen.

Binnen onze werkwijze en met de bouw van onze beide locaties is ook goed gekeken naar milieu en de eisen zoals deze gesteld worden in de ISO 14001 norm. Voorbeelden hiervan zijn een strikte scheiding van onze afvalstromen, volledige recycling van onze metaalstromen en een continue focus op energie gebruik. Zo werken wij met een warmtewiel en is onze 2de locatie voorzien van aardwarmte.