Logistiek

Klantmodellen

Als vooraanstaande toeleverancier zijn wij gewend om met een grote diversiteit aan logistieke modellen te werken. Het KOOP (klant order ontkoppel punt) is variabel en volledig in te richten naar de wens van onze klanten. Doorlooptijd reductie, Kan-Ban, JIT (just-in-time), Lean en QRM zijn voor ons bekende begrippen.